سبکهای رسیدن به آرامش درون
 
بهترین راه رسیدن به آرامش یگانگی با معبود خود و ایمان به اوست (تعادل=عدالت)

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM
 با توجه به آنچه که در جستار غنی فرهنگی ایران آورده شده امروز نیازمند آن هستیم که مشکلات فرهنگی خود را نیز ریشه یابی کنیم و به درستی و به دور از هرگونه تعصب ملی آنها را شناسایی و در جهت بر طرف کردن آن گام برداریم . این امر شاید در دید نخست برای خواننده ای که عشق به سرزمین و فرهنگ مادریش دارد کمی ناخوشایند باشد ولی اگر با خرد و اندیشه ای درست به آن بنگریم خواهیم دید که نه تنها در جهت نفی فرهنگ غنی ایرانی نبوده است بلکه در جهت هرچه باشکوه تر شدن این فرهنگ و تمدن فراگیر نیز میتواند باشد . رشد و نمو و جهانی شدن هر فرهنگی از یک سو نیازمند به شناسایی نقاط ضعف آن فرهنگ و تلاش بر برطرف کردن آن دارد و از سوی دیگر محدود به یک مرز جغرافیایی نبودن . متاسفانه مورد نخست که برطرف کردن نقاط ضعف فرهنگ ایرانی است هنوز اقدامی جدی برای برطرف کردنش صورت نگرفته است ولی مورد دوم که محدود به مرزهای جغرافیایی نبودن است به شکلی بسیار درست و منطقی در فرهنگ ایرانی نهادینه شده است . چند نمونه از این جهان شمولی فرهنگ ایرانی به شرح زیر است :
* اندیشه سعدی بزرگوار که امروزه همچون ستاره ای بر سر درب سازمان ملل می درخشد :
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهر
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
* اندیشه های تعامل بین ادیان که توسط مولانا جلال الدین محمد بلخی در 800 سال پیش بیان شد و دیدیم که در سال 2007 به عنوان مهمترین نیاز معنوی جهان امروز شناخته شد .
* اندیشه های فراگیر و جهانی اشو زرتشت : کردار نیک , گفتار نیک , پندار نیک .
* اندیشه آزادی حقوق انسانها که امروز در منشور حقوق بشر سازمان ملل نهفته است بر پایه نخستین منشور آزادی انسانها توسط کوروش بزرگ بنا نهاده شده است .
* اندیشه انسان دوستانه و بزرگ منشانه فردوسی بزرگ در شاهنامه که به عنوان یکی از سه کتاب برتر ادبی جهان شناخته می شود .
و یا شخصیت های جهانی همچون : بوعلی سینا , خیام فیلسوف , ابوریحان بیرونی , جابربن حیان و . . . که تاثیری شگرف در دانش و تمدن و فرهنگ جهانی داشتند نشان از عدم نژاد پرستی ایرانیان و همچنین نشان از اندیشه جهانی ایرانیان دارد که در فراتر از مرزهای ایران زمین سیر میکند و میتواند جهانی را با اندیشه هزاران سال تمدن خود سیراب کند . با توجه به این نقاط بی بدیل فرهنگ ایرانی شایسته نیست که همچنان نقاط ضعف خود را حفظ کنیم و به نسلهای پس از خود نیز منتقل کنیم . پس بایستی هر انسان ایرانی خردمندی که به خرد و اندیشه نیک باور دارد , در این جنبش بزرگ دست به اقدامی سازنده بزند تا همگی دست در دست هم کشوری سربلند و سرافراز و فرهنگی جهان شمول و افتخار آفرین بنا سازیم .
با توجه به پژوهشهای اجتماعی که نویسنده این جستار انجام داده است برخی از عوامل ضعف در فرهنگ ایرانی را میتوان به شرح زیر تجزیه و تحلیل کرد که البته این موارد شامل عموم مردم نیک سرشت و سربلند ایران نمی شود :

1 ) تملق و چاپلوسی و بت ساختن از انسانها
2 ) ضعف در مطالعه و عدم شناخت از تاریخ
3 ) کاهش معیارهای اخلاقی
4 ) بی دقتی ما ایرانیان
.....................
تملق و چاپلوسی و بت ساختن از انسانها
بزرگترین نقطه ضعف در فرهنگ غنی ایران از دید نگارنده این جستار تملق و چاپلوسی است . متاسفانه این خصلت نکوهیده در بسیاری از اقشار جامعه ایران در طی هزاران سال رخنه کرده است و برطرف کردن آن عظمی بزرگ و جدی را می طلبد . ریشه این خصلت را تقریبا میتوان از نوع سیستم های کشورداری در کشورهای باستانی جهان دانست . امری که در چین و ژاپن نیز شاید به مراتب بدتر از ایران رواج داشته باشد و انسانها برای شخصیت های دیگر خم و راست میشوند و دست بوسی میکنند . نمی توان چندان بر سیستم های گذشته ایران شاهنشاهی خرده گرفت . زیرا شرایط روزگار در آن زمان چنین اقتضا میکرده است که با توجه به امپراتوری های قدرتمند , نیاکان ایران زمین نیز چنین سیستمی را پایه گذاری کنند تا نه تنها سدی در برابر تجاوزات مکرر آنها باشند بلکه خود را نیز به عنوان یک ملت واحد و بزرگ که اجازه کوچکترین دست درازی به کشورشان را نمی دهند نمایان سازد . از این روی شرایط کشور داری شاهنشاهی به صورتی است که بر خلاف سیستم کشورداری "پادشاهی دموکراتیک" امروزی مانند سوئد , ژاپن , اسپانیا , انگلستان و . . . می باشد و شرایط موجب می شود که مردم ناخواسته به شاهنشاه و تصمیات او وابسته باشند و در این میان نیز مردمانی هستند که برای تسریع در اجرای امور خود مجبور به چاپلوسی و تملق نیز می شوند . البته در همین سیستم امپراتوری شاهنشاهی ایرانیان ما شخصیت های عدالتخواه و بزرگی داشته ایم که امروز میتواند بهرترین الگوی کشور داری و قدرت برای ایرانیان باشد مانند : کیخسرو , کوروش بزرگ ( 559 - 528 پیش از میلاد ) , داریوش بزرگ ( 522 پیش از میلاد ), مهرداد بزرگ اشکانی ( 160 - 140 پیش از میلاد ) , تیرداد اشکانی ( 250 پیش از میلاد ) , اردوان بزرگ , اردشیر بابکان , شاپور اول ساسانی , شاپور ذوالکتاف , انوشیروان دادگر و . . .
از این روی باید به دور از هرگونه بغض و کینه شخصی با نگرشی منطقی به پیشینه نیاکان , نقاط مثب آنان را که میتواند در پیشرفت و اقتدار امروزی ایران تاثیر گذار باشد را هویدا کنیم و آن را با قواین مدرن و امروزی عملی سازیم و از سوی دیگر نقاط ضعف آنان که پایه های کشور را تضعیف میکرده و دودمان آنها را نیز بر باد میداده را بررسی کنیم و سران و بزرگوار کشور را از این ضعفهای گذشته بازداریم . هر زمان ایران و ایرانی به این منطق و خرد و اندیشه رسید که همه گذشته پیش از اسلام را یکجا تخریب یا ستایش نکند و تاریخ پس از اسلام را یکجا ستایش یا نکوهش نکند و فقط بر اساس شواهد تاریخی و مستندات قضاوت کند و نکات مثب کشور داری گذشتگان را ستایش کند و نقاط ضعفش را هم نکوهش کند آن زمان این کشور به بالاترین درجات فرهنگ و ترقی می رسد و آینده از آن ما خواهد بود . در غیر این صورت بایستی با تکرار اشتباهات گذشته روزگارمان را سپری کنیم و به قضاوتهای اشتباهات تاریخی که کیته های شخصی و عوامل بیگانه در آنها هویدا است تن بدهیم و هرگز به بن مایه حقیقی آنچه که در تمدن ایران بزرگ نیاکان به جای گذاشته اند دست پیدا نکنیم .
شادروان ملک الشعرای بهار

مردن اندر شجاعت ادبی بهتر از چاپلوسی و جلبی
چاپلوسان سخن چین را ز درگه دور دار چاپلوسی خرمن آزادگی را اخگر است
باز می گردیم به عامل منفی چاپلوسی در فرهنک غنی ایرانی . به روشنی در ادارات , سازمانها , کشور داری و جامعه ایرانی این امر نمایان است . در ادارات و سازمانها پرسنل زیر دست با مدیران و قدرتهای بالاتر در سازمان برای رسیدن به اهداف خود با چاپلوسی و تملق رفتار میکنند . در صورتی که اهداف سازمانی هر شرکت رشد و ترقی آن سازمان و رضایت مشتری و در سطوح بالاتر نقش مثب در ارتقا یک کشور است . از این روی هر شخص با انجام وظایف به درستی میتواند به این مهم دست یابد و دیگر نیازی به تمل و چاپلوسی نخواهد بود . ولی متاسفانه با کاهش انجام وظایف در نزد پرسنل نیاز به تملق نیز بیشتر می شود و هم راندمان کاهش خواهد یافت و هم روابط غیر سازنده در آن سازمان رواج خواهد یافت . همچنین باید با توجه به فرهنگ مهر ورزی , دوستی و خونگرمی ایرانیان که شهرت جهانی دارد , فرهنگ تملق و چاپلوسی را باید از آن به درستی تفکیک کرد تا هرگز یکی خوانده نشود . در امور کشور داری ما ایرانیان نیز در گذشته و حال نیز متاسفانه فرهنگ ضد فرهنگی چاپلوسی بوده است و با دادن القاب بسیار بزرگ به پادشاه , نخست وزیر , سلاطین , وزرا و حاکمان وقت آنان را به درجه ای بسیار فراتر از یک انسان زمینی که برای خدمت به کشورش در آن پست و مقام است قرار میدهد و آنان را دچار توهم و شرایطی غیر منطقی میکنیم که شخص را از وظیفه خود دور می سازد . در حالی که پستها و مقامها در هر کشوری باید بر اساس لیاقت , تخصص , تعهد و خدمت به سرزمین و ملت تعیین شود و شخص برتر آن کشور چه پادشاه باشد یا نخست وزیر , سلطان , رئیس جمهور و . . . وظیفه ای سنگین بر دوش دارند ( مانند اداره یک کشور و پیشرفت و ترقی آن ملت ) که باید با جدیت تمام به آن عمل کند تا هم نامی نیک در تاریخ از خود به جای بگذارند و هم ملتی از وی راضی و خوشنود باشند و هنگامی که از مقامش کنار رفت مانند باقی انسانهای آن جامعه با وی برخورد شود و یک شخصیت ماورای انسان برای وی ساخته نشود . متاسفانه پایه این امر در تاریخ ما نهاده شده است که باید اصلاح گردد . مانند القاب تاریخی خدایگان شاهنشاه که نشان از فر ایزدی دارد . این القاب در جهان مترقی و رو به پیشرفت امروز پسندیده و منطقی به نظر نمی آید زیرا ما نیز باید با جهان پیش برویم . نه بایستی بی احترامی کنیم و نه اجرا بلکه فقط بایستی به دید یک فرهنگ که از نیاکان به جای مانده مورد احترام باشد .
با اینکه غربیان در توصیف احوال ملت ایران همیشه با کینه و بغض نوشته اند و تاریخ را به گونه های گوناگون تحریف کرده اند ولی در برخی موارد انتقادات آنها تقریبا روا می باشد :
سفیر فرانسه - آمده ژوبر ( 1847 - 1779 ) در این باره میگوید :
ایرانیان تملق زورگو را میکنند و ضرب المثلی دارند که میگوید : دستی را که نمی توانی ببری ببوس . در برخی موارد برای رسیدن به هدف باید دورویی و پیمان شکنی کرد . نامه ایران - حمید یزدان پرست - صفحه 848
چاپلوسی ایرانیان از دیدگاه شاردن :
ایرانیان متملق ترین ملتهای جهان هستند و برای رسیدن به مقاصد خویش نزد صاحب منصبان چنان خود را پست میکنند که در وصف نمی گنجد . آنها به گوینده چنین نشان میدهند که اندیشه آنها همان است که در دل وی میگذرد ولی پس از آنکه خرشان از پل گذشت به همه چیز پشت پا می زنند . نامه ایران - حمید یزدان پرست - صفحه 821
پس به قول نیاکان نیکتر آنست که :
شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد خوش آن شمع که روشن کند ویرانه ای را

.....................
ضعف در مطالعه و عدم شناخت از تاریخ

حضرت حافظ
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم تا حریفان دغا را به جهان کم بینم

ضعف در مطالعه و عدم شناخت از تاریخ نیز یکی دیگر از عوامل منفی در فرهنگ امروزی جامعه ایران می باشد . فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در ایران امروز بسیار پایین تر از شان ملتی است که یکی از تاثیر گذران ترین ملتهای جهان بوده است . کودکان را بایستی از سنین پایین به کتاب خواندن در زمینه های مختلف تشویق کرد . کتابهای علمی و تاریخی در راس همه کتابهایی هستند که میتواند آینده کشوری را پایه گذاری کند . در سایه علم و دانست تاریخ گذشتگان ملتی میتواند در امور سیاسی , فرهنگی و اخلاقی به سطحی بسیار شایسته دست یابد و ملتهای دیگر را نیز تحت تاثیر خود سازد . از این روی وظیفه هر ایرانی است که این فرهنگ را گسترش دهند تا ریشه جهل از تاریخ و تعصبات کورکورانه خشکانده شود و در زمینه علم و دانش نیز به سطح کمال دست یابد .

.....................
کاهش معیارهای اخلاقی

کاهش معیارهای اخلاقی در ایران امروز موجب شگفتی نه تنها ایرانیان اهل خرد و اندیشه شده است بلکه موجب شگفتی پژوهشگران جهان که در مورد ایران و فرهنگ ایرانی نیز خدمت میکنند نیز شده است . زیرا سرزمین و فرهنگ ایرانی یکی از پایه های اصلی شکل گیری اخلاق و ادب جهانی محسوب می شود و این به درستی بر همه پژوهشگران بی طرف غرب روشن می باشد . برای نمونه به چند مورد کوتاه که نشان از کمرنگ شدن این ادب و فرهنگ غنی شده است اشاره میکنیم : ملتی که بیش از سه هزار سال پیش ( به پیروی از دستورات اشو زرتشت ) بیرون انداختن آب دهان در کوچه و بازار و رودخانه ها برایش بسیار زشت و زننده محسوب میشده است و هرگز به این امر غیر اخلاقی تن نمی داده امروز به راحتی نه تنها در خیابان و مکانهای سر پوشیده بلکه در مکانها ارزشمند باستانی و دینی نیز چنین میکنند و فراتر از آن در سطح بین المللی نیز همچون غربیان در زمینهای وزرشی به روی زمین ورزش که میلیون ها انسان نظاره گر آنها است آب دهان به زمین می افکنند !!! بایستی با جدیت کودکان را از سنین کم به دوری از این فرهنگ غلط سفارش نمود تا نسل به نسل به مرور زمان باردیگر فرهنگ اصیل ایرانی نهادینه شود .
کاهش معیارهای اخلاقی در شروع یک زندگی زناشویی و یا حتی آغاز دوستی بین دو جنس مخالف : متاسفانه امروزه در جامعه ایران مواردی دیده می شود که حکایت از تغییر فرهنگ ایرانیان و نزول شدید معیارهای انسانی ملت ما دارد . پایه های یک زندگی مشترک که بایستی بر اساس مهر , عشق و خواستن طرفین گذاشته شود امروزه در نزد بسیاری از جوانان بر اساس معیارهای مالی گذاشته می شود . متاسفانه این امر بیشتر در نزد زنان ایران گسترش چشم گیری پیدا کرده است و معیار اصلی سنجش افراد مختلف از نزد برخی آنها نوع لباس , مارک لباس ,خودروی سواری , محل قرار گرفتن منزل افراد و . . . می باشد . تجمل گرایی , پدیده چشم و هم چشمی در زندگی مدرن امروزی بیش از پیش نمایان شده است و زندگی برخی از ما ایرانیان را در حد زندگی حیوانی کاهش داده است . در نتیجه این نوع زندگی , اخلاق و معنویات و کردار نیک به کلی از ما دور می گردد و نه تنها به خود آسیب می زنیم بلکه در جامعه نیز موج منفی اخلاقیات را گسترش می دهیم . حاصل این شیوه زندگی کردن استرس و پریشانی اعصاب و درگیری با هم نوعان خود می باشد .


شادروان پروین اعتصامی
احمق کتاب دید و گمان کرد عالم است خودبین بکشتی آمد و پنداشت ناخداست


صائب تبریزی
افتادگی بر آورد از حاک دانه را گردنکشی به خاک نشاند نشانه را

گسترش منیت و خودپسندی در جامعه : امروزه یکی از معضلات شخصیتی در جامعه ما خود بزرگ بینی برخی افراد , من و منیت ها , غرور کاذب و به دیده حقارت نگاه کردن به دیگران است . این مشکل به دو دلیل عمده در شخصی نمایان می گردد . یک فقر دانش کافی که موجب می گردد شخص خود را بالاتر از دیگران ببیند . دو عقده های گذشته در زندگی آن فرد . با اینکه این افراد درصد بسیار کمی از جامعه ایرانی را شکل میدهند و افراد از آنها دوری میکنند ولی به هر روی بایستی در جهت برطرف کردن این معضل یا دوری گزیدن از آن تلاش کرد . اگر این افراد به مسئله مطالعه و دانستن تاریخ اندکی می پرداختند متوجه می شدند که بزرگان جهان پس از کسب مقام و منزلت جهانی خود به درجه ای رسیدن که فهمیدن هیچ دلیلی برای تحقیر دیگران و غرور کاذب وجود ندارد . خیام فیلسوف در این باره می فرماید :


هرگز دل من ز علم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هيچ معلوم نشد

.........
يک چند بکودکي باسـتاد شديم يک چند به استادي خود شاد شديم
پايان سخن شنو که ما را چه رسيد از خاک در آمديم و بر باد شديم
و یا این سخن حضرت حافظ که اینچنین می فرماید :
ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی وان گه برو که رستی از نیستی و هستی
گر جان به تن بینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر ز خودپرستی

و یا ماجرایی که حضرت مولانا در دیوان شمس تبریزی میفرماید : شبی تاجری به درب منزل فرزانه ای کوبید . آن بزرگ پاسخ داد که هستی ؟ تاجر گفت : من هستم درب را بازکن . شخص درب را باز نکردن و تاجر بازگشت . پس از چند وقت پرسه و جو پیرامون این کار پاسخ را یافت . بار دیگر به منزل آن مرد فرزانه مولانا رفت و درب را کوبید . مرد پاسخ داد که هستی ؟ تاجر پاسخ داد هیچ هستم . مرد درب را باز کرد و تاجر متوجه شد که انسانیت و مقام انسانی فراتر از ثروت و مال افراد است .
جیمز موریه در این باره میگوید : یرانیان لبریز از خودپسندی هستند و شاید بتوان گفت کمتر مردمانی هستند که اینچنین به خود اهمیت میدهند و برای خود ارزش قائل باشند . نامه ایران - حمید یزدان پرست - صفحه 745
( البته ایرانیان بدلیل آنکه یکی از پایه گذاران فرهنگ و تمدن بشری هستند بهمین جهت شایسته بهترین ها می باشند ولی خود پسندی و غرور و برتر دانستن خود نسبت به دیگر امری غیر اخلاقی است که باید برای برطرف کردن آن کوشش نمود . )

.....................
بی دقتی ما ایرانیان

بی دقتی و عدم تمرکز به مسائل پیرامون مان عاملی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت . زیرا با هوش و ذکاوتی که ملت ایران در طول تاریخ از خود نشان داده است جای شگفتی است که نباید امروز بسیار مدرن از وضعیت کنونی باشد !! یکی از این عوامل عدم پیشرفت برابر با جهان مدرن , بی دقتی خود ما ایرانیان است که به روی مسائل دقت و تمرکز کافی نداریم و به سادگی از کنار بسیاری از این مسائل میگذریم . برای نمونه هنگام سخن گفتن با دوستان و همکاران خود کمتر دیده می شود شخص مقابل ما به دقت به سخنان ما گوش فرا دهد . اگر به ذهن او رجوع کنیم می بینیم که وی یا به مسائل دیگری می اندیشد و یا بیشتر در اندیشه پاسخ دادن به مسئله مطرح شده ماست و بدون آنکه به جزئیات سخنان ما گوش بدهد فقط به پاسخ خود می اندیشد . این عامل مخرب در صنعت ایران موجب خساراتهای سنگین , دوباره کاری , عقب افتادن از تکنولوژی جهان و زائد شدن نیروهای کاری و . . . میگردد . در سیاست داخلی و خارجی موجب می شود تا مسائل حساس و سود رسان در سطح ملی را کمتر دقت و تمرکز کافی برایش داشته باشیم . مسائلی که با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه باید موشکافی شود و برای کوچترین تحرکات ضد ایرانی کشورهای دست نشانده منطقه ای و فرا منطقه ای پاسخی قطعی و جدی داده شود و سیاستهای درست و منطقی همگام با منافع ملی کشور به آن داده شود .
همچنین در زندگی شخصی ما ایرانیان , معاشرت روزمره و بیشتر از همه در نزد دانشجویان و متخصصان و کاردانان کشور چهره مخرب خود را بیش ازپیش نمایان می سازد .
امید است با دقت و هوشیاری و تمرکز بیشتر از گذشته , ما ایرانیان پیش به سوی کشوری سربلند و سرافراز گام برداریم و همگی دست در دست هم انقلاب فرهنگی بزرگی را در کشورمان ایجاد کنیم تا باردیگر الگوی اخلاقی , پیشرفت و تمدن جهان شویم . جهانی که امروز تشنه اخلاق و فرهنگ و تمدن اصیل و ناب معنوی است . ایران و ایرانی میتواند در چنین جایگاه رفیعی قرار گیرد . باشد که چنین شود .
مشکلات اصلی که در رابطه با فرهنگ گریبان ما بخصوص جوانان ما که بیشترین میزان جمعیت ایران رو تشکیل می دهند ، مربوط به عدم رابطه با فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تولید مقاله است.

وقتی از کتاب فاصله گرفتی رشد و شعور فرهنگی در همان سطح قرون وسطی می ماند.
وقتی از کتاب فاصله گرفتی آشنا به حق و حقوقت نمی شی .
وقتی از کتاب فاصله گرفتی شاخه های تفکر فکری شما شکوفا نمی شود.
وقتی از کتاب فاصله گرفتی از چراها فاصله می گیری.
وقتی از کتاب فاصله گرفتی نمی دونی کی هستی چی هستی نمی دونی جایگاهت کجاست.
وقتی از کتاب فاصله گرفتی خرافات مثل انگل به تمام وجودت خواهد افتاد و شیره وجودیت رو خواهد کشید.
وقتی از کتاب و مقالات فاصله گرفتی نمی دونی در چه زمانی در چه قرنی زندگی می کنی.

وقتی از تمامی شاخه های علوم فاصله گرفتی و فقط همه چیز رو ابزاری نگاه کردی از بهداشت گرفته تا تکنولوژی تا اجتماع .............و................نخواهی شناخت.

نتیجه : باورمندی به دروغ!!................امروز ما !!!!
همگی دست در دست هم انقلاب فرهنگی بزرگی را در کشورمان ایجاد کنیم تا باردیگر الگوی اخلاقی , پیشرفت و تمدن جهان شویم .


حتا یک مورد را هم در دنیا نمی‌ توان مثال زد که ملتی قبل از سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود توانسته باشد قدمی‌ در راه بهبود اخلاق عمومی‌ خود برداشته باشد. این دو مورد حتما باید بموازات هم پیش بروند. بسیاری از بد اخلاقی‌‌هایی‌ که در این نوشته بهش اشاره شده، خود "معلول" هستند و علت سیاسی - اقتصادی دارند. در همه جای دنیا وقتی‌ یک نفر را ضعیف خطاب می‌‌کنی‌ و به دیگری برچسب قوی بودن می‌‌زنی‌ و بعد این دو را در کنار هم قرار می‌‌دهی‌، بینشان تملق و عبودیت بوجود می‌‌آید. در ایران برای ریشه کن کردن تملق، باید این برچسبهای "ضعیف و قوی" را بکمک متمم‌های قانونی از بین برد. در یک سیستم اداری مدرن، رئیس فردی قوی و زورمدار، و کارمند موجودی ضعیف و فرمانبردار معرفی‌ نمی‌‌شوند.
انواع دیگر تملق‌هایی‌ هم که در اجتماع شاهدش هستیم در حقیقت "گدایی" هستند نه تملق، که خود ریشه اقتصادی دارند
مشگل اینجاست که ما همیشه به تاریخ گذشته افتخار می کنیم و در بی در و پیکری فرهنگی این دنیا دست و پا می زنیم اقتدار و ثبات فرهنگی هر جامعه ای در آنچه هست شکل می گیرد مردم ایران از ذوق و استعداد ، هوش ، ذکاوت ، هنرمندی ، خلاقیت و تواناییهای مثبت زیادی برخوردارند اما با این جابجایی های ناهمگون والیان فرهنگی دچار سرگردانی شده اند ! و هیچ کاری به سر و سامان و جایگاه خودش نمی نشیند و دایم در تلاطم این جابجایی ها زیر و رو می شود گرچه پشتکار و خونگرمی ایرانی حامی اوست و بزرگان بی نظیری را در عرصه ی علم و فرهنگ در تمام اعصار داشته و دارد . چند روز پیش با دوستانم در میدان نقش جهان در بازار چه هایش با هنرمندان در رشته های مختلف صحبت های کوتاهی داشتیم همه جوان و استاد با افکاری زیبا و دوستداشتنی و افتخار آمیز البته مردان میان سال و بعضا کهن سال هم در بینشان می دیدیم ایرانیان ذاتا مردمان بافرهنگی هستند. چقدر دوستی و سادگی و تبادل دانسته ها و افکار فرهنگی که با علم آمیخته باشد روحبخش است !
يكي از دلايل عمده فرار ايراني ها از مطالعه ، دلايل تاريخي است. ايران از حدود ۱۰۰۰ سال قبل به اين طرف دايم مورد تهاجم اقوام مختلف بوده است. گرسنگي و فقر مالي سبب شده است بيشتر به غذاي جسم فكر كند تا غذاي روح .

نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

فساد اقتصادی مانند آفت یا علفهای هرز که بجان درختان یک باغ می افتد و جلوی ثمر دهی را میگیرد و جان خاک را میگیرند در کشور ما هم مفسده های اقتصادی همین نقش را بازی میکند و از جان مردم تغذیه نموده و جلوی رشد و پیشرفت را به شدت میگیرند و هر گاه دیدید در مملکتی افرادی که سالم زندگی میکنند سریع پیشرفت می کنند بدانید که آفتی برای رشد وجود ندارد ولی برعکس دیدید در جامعه ای افراد ناسالم بشدت رشد میکنند بدانید که آفتها بر جان درختان میوه ای افتاده و از خاک درختان میوه تغذیه نموده ودر نهایت علفهای هرز رشد نموده و ریشه درختان با ثمر خشکانیده شده همانگونه میبینیم که همین مسئله براحتی قابل مشاهده می باشد چه بسا کسانی بدون زحمت رشد نموده و فشار آن بر قشر آسیب پذیر جامعه بوده است .با ایجاد قوانین محکم براحتی میتوان جلوی شغلهای کاذب و دلالی و کسانی که فعالیت غیر قانونی و کسانی که از مالیاتهای سنگین فرار میکنند را گرفت. ایجاد بازار سالم و رقابت سالم و اشتغال کلید اصلی پیشرفت در جامعه ما می باشد.باید این اصل در فرهنگ ما جا بیفتد که هیچ گاه پول بدون زحمت بدست نمی آید چقدر در همین اینترنت ایران کلاهبرداری و سوئ استفاده صورت میگیرد و هیچ قانونی برای جرایم اینترنتی تعریف نشده خودم بشخصه چندین بار خرید اینترنتی کرده ام و در آخر سرم کلاه رفته چرا به تجارت در اینترنت ایران نباید اعتماد داشت هر کسی هر آگهی دلش بخواهد در اینترنت قرار دهد و یا علی به امید تو.......پولی که آسان بدست آید همانا مثل یک دزد که بدون زحمت از دسترنج دیگری استفاده میکند محسوب میشود و باید یکسری تعهدات اخلاقی برای نسل جوانان ما در دوران تحصیل پایه ریزی شود و بجای نمره انظباط  رتبه فرهنگی لحاظ شود که رفتارها به فرهنگ ما تبدیل می شود.چرا کسی که در یک پست کلیدی است و پولی به حرام بدست میآورد را فقط تذکر میدهند در صورتیکه در کشور چین کمونیست یکی از فرماندهان را به خاطر ۱۰۰ دلار اختلاص تیر باران میکنند ولی در ایران پول حرام بدست آوردن عادی و جزو فرهنگ ما درآمده چون الگوهای ما به ما یاد داده اند که ما از طریق همین راه پیشرفت کرده ایم .متاسفانه چرا در مملکت اسلامی اینقدر لجام کسیختگی باید وجود داشته باشد که هیچکس جرات اجرای قوانین الهی را نداشته باشد و اگر روزی قانون قطع ید اعمال شود افرادی که در راس هستند بیشتر مورد هدف این قوانین قرار گیرند بالاخره کی در مملکت اسلامی باید قوانین الهی و توسط چه کسی پیاده شود.


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM
خبرگزاری فرانسه/
خبرگزاری فارس/
 شورای امنیت سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران، مفاد آن را نیز اعلام کرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تحریمها شامل ممنوعیت ایران از ادامه هر گونه فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل تسیلحات هسته‌ای، ممنوعیت ایران از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی همچون استخراج اورانیوم از معادن، ممنوعیت ایران از خرید تسلیحات سنگین شامل بالگردهای جنگی و موشک می‌شود.
این در حالی است که بر اساس مفادی که روز دوشنبه در شورای امنیت درباره تحریم ایران مطرح شد، قرار بود تحریمهای شدیدتری اعمال گردد که این امر به نتیجه نرسید.
این قطعنامه همچنین شامل ضمیمه‌ای است که روز سه شنبه در مورد آن توافق شد و بر اساس آن، ۴۰ شرکت یا سازمان جدید ایرانی هدف‌گیری(مانیتور) می‌شوند. در این میان ۱۵ شرکت یا سازمان قرار دارند که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط هستند.
بر این اساس، نام فرد دیگری نیز به فهرست ۴۰ نفری قبلی افزوده و توافق شد که اموال و دارائی‌های رئیس سازمان انرژی اتمی مرکز تکنولوژی هسته‌ای اصفهان توقیف شود.
تحریم‌های جدید همچنین شامل ۲۲ شرکت و سازمانی است که در فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک و هسته‌ای مشغولند و همچنین سه سازمان مرتبط با خطوط دریائی جمهوری اسلامی ایران.ادامه…
این در حالی است که دولت‌های ترکیه و برزیل علیرغم تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، به این قطعنامه رای منفی دادند و نماینده لبنان نیز از دادن رای به این قطعنامه خودداری کرد.
این چهارمین دور از تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران است که امروز چهارشنبه با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی کشورهای ترکیه و برزیل به تصویب رسید.
برزیل و ترکیه با توافقات اخیر خود با ایران در مورد برنامه‌های هسته‌ای این کشور، به قطعنامه شورای امنیت توجهی نکردند و به آن رای منفی دادند.
در حالی که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواستار شدیدترین تحریمها علیه ایران شد، اما تحریم‌های شورای امنیت تنها به تحریم‌های اقتصادی محدود شد
براحتی از این قطعنامه متوجه آن میشویم که امریکا چقدر از بقدرت رسیدن ایران در منطقه بهراس آمده ولی تحریم علیه ایران موجب شکست نخواهد شد بلکه مصمم تر پیش بسوی اهدافش متعالی اش حرکت خواهدکرد.تحریم ایران باعت حرکت به جلو میشود نه عقب نشینی در این دوره همه ملت ایران با کار وتلاش مضاعف باید به جهانیان برتری خود را به اثبات برسانند که ایرانی خستگی ناپذیر است و در همه جای دنیا موجب تحول وپیشرفت است.زنده باد ایرانی و نام همیشه جاودان ایران در تاریخ 

نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

چون فرهنگ غنی خودمان را نمی شناسیم بناچار سعی به تقلید از فرهنگ جوامع متمدن می پردازیم که با دزدیدن فرهنک اصیل ما سعی در بی هویت نشان دادن ما دارند تا کنون هیج چارچوبی برای رفتار آداب و معاشرت اصیل ایرانی معرفی نشده در صورتی که تمام جوامع متمدن امروزی سعی در رساندن خود به فرهنگ کهن ایران باستان دارند چرا وزارت فرهنگ الگوهای فرهنگی بدور از تعصبات مذهبی ارائه نمی دهد آیا مردم ایران قبل از اسلام بی فرهنگ بوده اند یا الگویی برای جوامع متمدنند آیا از خوبیهای نیاکانمان باید چشم پوشی کنیم و فرهنگ اسلامی را فرهنگ اصیل ایرانی بدانیم آیا دین زرتشت با اسلام منافات دارد چرا باید فرهنگمان را درون لفافه قرار دهیم و از بی هویت فرهنگی در عین داشتن هویت اصیل فرهنگی برای نسل امروز و آینده آنرا اشاعه ندهیم مانند نقاشی که بگوید من فقط یک طرح ثابتی را میتوانم بکشم. 


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

با برخورد و مطالعه بر روی اکثر خلافکاران متوجه آن شدم اکثریت آنان دارای هوش سرشاری هستند و به علت عدم بکارگیری توانایی هایشان براه خلاف کشیده شده اند و  دارای توانایی های خارق العاده ای هستند و بخاطر عدم درک اطرافیان و جلب توجه دیگران به کارهای خلاف کشیده میشوند چه بسا در زندان هم به کارهای خود ادامه میدهند. بسیاری از جوانان را مینینم که هم اکنون درسشان تمام شده یا سربازی آنها تمام شده و هیچ سازمان یا شرکتی آنان را استخدام نمی کند و میگویند از شرایط استخدام داشتن سابقه کاری میباشد و ضدها بهانه دیگر ...و جوانی که تازه از سربازی آمده سابقه از کجا بیاورد بنظر من صندوقی باید توسط مردم جهت توسعه صنعت و ایجاد اشتغال تشکیل شود و ضمانت اشتغال جوانان را از لحظه تولد تقبل کند و بانی آن باید خود مردم باشند مانند یک شرکت سهامی عام (مثل صندوق توسعه ثروت ملی و تضمین جذب منابع خام انسانی) و هر خانواده درصدی از درآمد خود را به این صندوق بریزند مثلا اگر هر ایرانی ماهیانه ۱۰۰۰ تومان به این صندوق بریزد در مدت ۱۸ سال که پسر یا دختر بخواهد جذب بازار کاری شود برای این فرد کار از قبل رزرو شده و براحتی جذب بازار کار و شغل دلخواه شده و ریشه بسیاری از بزهکاری ها وناهنحاری ها در جامعه از بین خواهد رفت و ریشه اصلی فساد در جامعه نبود بازار کار برای نسل جوان میباشد اگر هر ایرانی روزی ۱۰۰ ریال کمک نماید روزی هفت میلیارد ریال پس انداز برای جوانان خواهیم داشت پس ببینید اکر همه همنوا شویم براحتی از پس همه مشکلات برخواهیم آمد.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

اگر تولید در کشور بالا رود موجب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد نمود و اگر این مسئله در موردضادرات مصداق پیدا نماید ضمن هویت پول ملی و ایجاد رقابت در کشورهای جهان برای رسیدن به توسعه ملی گام خواهیم برداشت و براحتی میتوانیم با کشور جین رقابت کنیم  اگر مردم ایران همتی کنند و بحای دلالی به تولید روی بیاورند و کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند براحتی میتوان پس از چند سال جزو کشورهای توسعه یافته بشیم یعنی لیاقت من ایرانی از یک چینی همه چیز خوار کمتر است که تمام بازار دنیا را قبضه کرده الان تمام دنیا باید حسرت کالای ایرانی را داشته باشند نه چینی و ژاپنی ایرانی غیرتت کجاست بحای اینکه سر همدیگر را کلاه بگذاریم بیاید صادق باشیم و از الان فکر ترکاندن اقتصاد چین و ژاپن وامریکا و انگلیس باشیم امیدوارم روزی باشد که تمام مردم جهان از کالای ایرانی مثل کالای ژاپنی یاد کنند و اسم ایران بیاد حس اعتماد دست بدهد اگر شما مرد عمل هستید بسم اله میریم برای فتح بازار های جهانی. ایرانی تو از همه بالاتری دوست دارم روزی بگن فقط کالای ایرانی بخر اگر دست از تقلب برداریم به همه چیز خواهیم رسید بار کج هرگز به مقضد نخواهد رسید اگر میبینی ژاپن بعد ۴۰ سال به همه چیز رسیده یکی صداقتشون و پشتکارشون و الا یک دهم هوش مارو هم ندارن.

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

اعلام از طریق تابلوهای هوشمند و دارای شمارشگر که تعداد ماشین هایی که هر لحظه عبور میکند  را رصد و اعلام کند و تعداد به حد استانه رسید از طریق تغییر رنگ رانندگان متوجه آن شوند که مسیر پر تردد است و تغییر مسیر دهند.با وجود افزایش جریمه های راهنمایی رانندگی باید عملکرد خود را به نسبت بالا ببرد استفاده از پلیس هوشمند و اخطار به رانندگان از طریق پیامک به مرور فرهنگ ترافیکی را بالا خواهد برد و وقتی رانندگان تصور کنند در هیچ موقع از شبانه روز از چشمان پلیس هوشمند مخفی نخواهند بود و با کوچکترین تخلفی پیامک ترافیکی اعلام خواهند کرد هرگز بفکر تخلف نخواهند افتاد.با ایجاد پلیس رهیاب از طریق پیامک میتواند بهترین مسیر های موجود را اعلام نمایند.همین حالا باید راهنمایی و رانندگی باید به فکر تدابیری برای ترافیک مهر ماه باشد نه مهر ماه تازه به فکر چاره بیفتد.تعریض کردن معابر پر تردد مثل تقاطع همت با مدرس یا احداث کنار گذرکمکی که در هنگام ترافیک موجب باز شدن ترافیک شود و در بزرگراه های مسیر اضطراری هوشمند(دوربرگردانهای هوشمند) تعبیه شود که در هنگام تصادف های احتمالی برای جلوگیری از ترافیک این معابر باز شود فقط اعلام اینکه مسیر همت ترافیک سنگین است کافی نیست بلکه قبل رسیدن به پیک ترافیک تابلو مسیر جایگزین را اعلام نماید دیگر بجای رادیو پیام رادیو مسیر ایجاد شود و مسیر ها از طریق سیستمهای هوشمند مرتبا در این رادیو اعلام شود. بیشتر مردم مسیرهای درست را نمی دانند و بر حسب عادت از مسیرها عبور میکنند مثلا کسی میخواهد از رسالت به میدان آزادی برود ازطریق تابلوها بهترین مسیر اعلام شود.در تهران با وجود امکانات بالای رایانه ولی سیستم هماهنگ کننده و یکپارجه ترافیکی مثل سیستم شتاب در بانکها مثلا(سیتا سامانه یکپارچه ترافیکی ایران)ایجاد نشده که اگر هدایت بصورت ماهواره ای باشد بسیاری از مشکلات هدر رفتن سوخت انرژی زمان و آلودگی-استرس که در هر ثانیه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور ضربه میزند جلوگیری خواهد شد کاش بجای هوش کمی پشتکار داشتیم.طرحها موقعی انجام میشود که دیگر کار از کار گذشته ودیگر بهره دهی لازم را ندارند در زمان ترافیکی ثانیه ها میلیاردها میلیارد ارزش دارند.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

کشور ما با وجود پتانسیل های بالا متاسفانه هیچ گونه مدیریتی برای منابع طبیعی و انسانی و انرژی صورت نپذیرفته بطور مثال براحتی میتوان با اجباری کردن استفاده از خودرو های گاز سوز جلوی استفاده از بنزین که یکی از آلوده ترین سوختهای جهان است را گرفت و خود موجب صرفه جویی ارزی میگردد و بجای آن جایگاه های گاز را توسعه داد مشکل دیگری که وجود دارد عدم وجود شغل مناسب برای جوانان فارغ التحصیل دبیرستانها و دانشگاهها وعدم یکار گیری آنان . با کوتاه کردن سن بازنشستگی براحتی میتوان نیروهای جوان را بکار گرفت و دیگر جوانان ما دچار دغدغه خاطر بعد از فارغ التحصیلی نداشته باشند واز قابلیتهای آنان بطور کامل استفاده شود که متاسفانه در ایران افراد مسن بر جوانان پر انرژی ارجحیت  دارند و طبقه مسن بر مسند کارهایی قرار دارند که از عهده قشر جوان خارج است و عدم گزینش صحیح و استخدام افراد غیر بومی هر شهری موجبات بهم خوردن تعادل تعداد جمعیت افراد کلانشهر ها گردیده سازمان مدیریت و برنامه ریزی میبایستی با توجه به تعداد جوانان ،استراژی ترتیب داده که جوانان بعد از فارغ التحصیلی جذب بازار کار شده و از حداکثر توانایی قشر جوان استفاده شود. و موجبات آرامش و انگیزه را در جوانان ایجاد نمایندولی تا کنون در این مورد تصمیمات قاطعی صورت نگرفته و در حد شعار بوده است و اکثریت جوانان ما از بیکاری می نالند در صورتی که کشور نیازمند استفاده از قشر جوان است ولی ترجیح میدهند از افراد مسن با کارآیی کمتر استفاده شود و میگویند افراد مسن از تجربه بیشتری برخوردارند ولی ایکاش این قشر جوان در کنار افراد با تجربه می بودند و تجارب خود را به نسل جوان انتقال میدادند.


نوشته شده در تاريخ شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ توسط ARAM

 تحقيقات نشان مي دهند كه حتي در رشته هاي فني مهندسي ، موفقيت مالي افراد فقط 15 درصد به اطلاعات فني آنها بستگي دارد و85 در صد باقي به مهندسي انساني يعني ايجاد رابطه با مردم وتوان هدايت آنها بر مي گردد. فصل اول " اگر مي خواهيد محبوب شوید از جریحه دار کردن غرور دیگران بپرهیزید." انتقاد فايده ندارد، چون شخص را درحالت دفاعي قرار مي دهد واو را وادار مي سازد كه اعمالش را توجيه كند.انتقاد خطرناك است ، چون غرور ارزشمند افراد را جريحه دار مي كند وبه احساس اهميت دادن به خود لطمه مي زند وبيزاري وكينه را بر مي انگيزد. بي . اف . اسكينر ، روان شناس مشهور جهاني ، در آزمايش هايش ثابت كرد حيواني كه براي رفتار درستش ، پاداش مي گيرد، سريعتر ومؤثرتر از حيواني كه براي رفتار غلطش تنبيه شده است، چيز ياد مي گيرد . تحقيقات بعدي نشان داد كه اين اصل براي انسان هم مصداق دارد. ما با انتقاد نمي توانيم تغييرات دائمي به وجود آوريم واغلب بيزاري وكينه ايجاد مي كنيم .و اگر نمي خواهي درباره ات قضاوت كنند ، در باره هيچ كس قضاوت نكن. آيا كسي را مي شناسيد كه دلتان بخواهد تغييرش بدهيد ، اصلاحش كنيد وبهبودش بخشيد ؟ بسيار عالي است ، من هم كاملا با اين امر موافقم ، ولي چرا از خودتان شروع نمي كنيد؟ خودخواهانه هم كه نگاه كنيد ، سودش خيلي بيشتر از آن است كه بخواهيد ديگري را تغيير دهيد. بله وا لبته خطرش هم خيلي كمتراست. كنفوسيوس مي گفت:" وقتي جلوي در خا نه تان كثيف وپراز برف است، به برف روي بام همسايه فكر نكنيد ." اگر من وشما بخواهيم همين فردا باعث دل آزردگي كسي بشويم ، ممكن است قرنها بگذرد وطرف مقابل تا لحظه مرگ از رنجش يك انتقاد گزنده، خلاصي نيابد وابدا هم مهم نيست كه ما در اين قضاوت واقعا چقدر حق داشته ايم. موقعي كه سرو كارمان با مردم است ، بهتر اين كه يادمان نرود، با موجوداتي كه احساساتي اند، تعصب دارندسر وكار داريم .شناخت و درك مي خواهد كه انسان بتواند حرف ديگران را بفهمد وآنها را ببخشد. كارلايل مي گويد:" يك مرد بزرگ با شيوه رفتارش با مردان كوچك ، عظمت خود را نشان مي دهد." به جاي سرزنش مردم ، سعي كنيم حرف آنها را بفهميم . بيائيد ببينيم چرا بعضي كارها را انجام مي دهند . از سرزنش كردن، كارهاي مفيدتر وارزشمندتري هم وجود دارند وآن همدردي ، صبر ومهرباني است. همه چيز را دانستن يعني همه را بخشيدن. فصل دوم " راز بزرگ راه آمدن با مردم" فقط يك راه وجود دارد كه بتوان به وسيله آن كسي را وادار به كاري كرد.آيا تا به حال درباره اين راه فكر كرده ايد؟ بله، فقط يك راه وجود دارد وآن هم اين كه ديگري را وادار كنيد خودش بخواهد آن كار را انجام دهد. يادتان باشد كه هيچ راه ديگري وجود ندارد. تنها راهي كه مي شود كسي را وادار به انجام كاري كرد اين است كه به او آنچه را مي خواهد بدهيد. عميق ترين اشتياق در طبيعت بشر " آرزوي مهم بودن " است . اين عبارت را از خاطر نبريد " آرزوي مهم بودن". چه چيزهايي مي خواهيد ؟ قطعا خيلي زياد نيستند ، ولي چيزها ي اندكي را كه آرزو مي كنيد، با چنان قوتي مي خواهيد كه نمي شود انكارش كرد. بعضي از مهمترين چيزهايي كه همه آدمها مي خواهند اينها هستند: 1- سلامتي وحفظ حيات 2- غذا 3- خواب 4- پول وچيزهايي كه با پول مي شود خريد 5- زندگي بعد از مرگ 6- ارضاي جنسي 7- سعادت وسلامت فرزندان 8- احساس مهم بودن. بنوعي همه اين خواسته ها ارضا مي شوند جز يكي. يك آرزوي خواستني كه به اندازه بقيه يعني خواب وغذا در وجود ما ريشه عميق دارد ، و بندرت ارضا مي شود . فرويد به آن " آرزوي بزرگ بودن " وديويي " آرزوي مهم بودن " مي گويند. همه دوست دارند ديگران از آنها تعريف كنند. عميق ترين اصل در نهاد بشر عطش براي تحسين وتاييد است. در اينجا صحبت از گرسنگي بي شائبه است كه دل آدم برايش ضعف مي رود و آدمهاي كمي هستند كه مي توانند صميمانه اين گرسنگي دل را در مردم ارضا كنند كه اگر چنين كنند مي توانند آدمها را در كف دست خود بگيرند . اشتياق براي مهم بودن يكي از تفاوتهاي بارز انسان وحيوان است. شوآب مي گويد:" همه توانم را به كار مي گيرم تا شعله اشتياق را در دل مردمم برافروزم. بزرگترين سرمايه من وبهترين راهي كه براي زندگيم برگزيده ام اين است كه قدر زحمات ديگران را بدانم وآنها راتشويق كنم. هيچ چيز بيشتر از انتقاد بالا دستي ها وبزرگترها را، شوق حركت را در آدمي نمي كشد. من هرگز از كسي انتقاد نمي كنم وايمان دارم كه بايد به انسانها شوق كار كردن داد. بنابراين همه سعي من اين است كه به جاي خرده گيري وسرزنش، در آدمها دنبال نكته اي بگردم كه قابل تشويق است. اگر از كار كسي خوشم بيايد ، از صميم دل تشويقش مي كنم . شو آب مي گويد:" در برخوردهاي متعددي كه با افراد بزرگ در زمينه هاي متفاوت وجاهاي مختلف دنيا داشته ام ، هنوز به آد ‌مي برخورد نكرده ام كه هر چقدر هم مقام مهمي داشته تحت تاثير تائيد وتشويق قرار نگيرد وكارش را بهتر از موقعي كه از او انتقاد مي شود ، انجام ندهد." يك زن از شوهر خود خواست تا شش خصلت اورا بگويد تا بتواند در خودش تغيير ايجاد كند شوهر تعجب كرد كه چرا همسرش چنين خواهشي را از او كرده گفت فكر مي كنم وفردا بهت مي گويم . فردا صبح آن مرد به گل فروشي تلفن كرد وشش گل سرخ را براي همسرش سفارش دادتا بفرستد ويادداشتي نوشت : " من نمي توانم آن شش خصلتي را كه بايد عوض كني در تو پيدا كنم ، چون همين طوري كه هستي دوستت دارم." شب همسر ش كه مثل ابر بهاري اشك مي ريخت به استقبالش آمد ومرد از اينكه انتقاد نكرده بود بسيار خوشحال بود وهمسرش اين قضيه را به دوستانش گفت وآنها دست جمعي به سراغ او رفتند واو همان جا فهميد وقدرت قدر داني را تشخيص داد . ما بدن بچه ها ودوستان وكاركنانمان را با غذا تقويت مي كنيم ، ولي چقدر كم پيش مي آيد كه عزت نفس آنها را تغذيه كنيم. يكي از خصلت هاي ارزشمندي كه در زندگي روزمره ، از آن غفلت مي كنيم ، تحسين وقدرداني است. در همه روابط شخصي مان نبايد فراموش كنيم همه كساني كه با ما ارتباط دارند انسان وتشنه تشويق وتاييد هستند . از تشويق همه انسانها از آن لذت مي برند. تشويق صادقانه به نتيجه مي رسد وانتقاد وبدگويي شكست مي خورد. آزردن ديگران آنها را تغيير نمي دهد وهيچ كس هم طالب آن نيست. امرسون مي گفت:" هر كسي را كه مي بينم از جنبه اي از من برتر است ومن در همان جنبه از او چيز ياد مي گيرم." سعي كنيم نقاط مثبت شخصيت ديگران را در يابيم ، از صميم قلب قدر داني كنيد فصل سوم " آن كس كه مي تواند اين كار را انجام دهد جهان را با خود دارد .آن كه نمي تواند ، اين راه را تك وتنها طي كند." چرا در باره چيزي كه خودمان مي خواهيم با مردم حرف مي زنيم ؟ اين كار كاملا بيهوده است . ا لبته آدم به چيزي كه مي خوا هد علاقمند است وتا ابد هم علاقمند است ، ولي كس ديگري تعهد نداده است از آن خوشش بيايد .بقيه ماها هم مثل شما هستيم وبه چيزي كه مي خواهيم علاقه داريم. بنابراين تنها راه عا لم براي نفود در ديگران اين است كه در باره آنچه كه آنها مي خواهند علاقه نشان بدهيم وبه آنها بگوئيم چگونه مي توانند آن را به دست آورند. هر كاري كه از روز اولي كه بدنيا آمديد انجام داده ايد ، براي اين انجام شده است كه شما اين طور مي خواسته ايد. بهترين نصيحتي كه مي شود به كسي كه مي خواهد ديگري را به كاري ترغيب كند ، اعم از آن كه در محل كار،خانه، مدرسه وسياست باشد ، اين است كه در ديگري خواسته اي مشتاقانه را برانگيزد. كسي كه اين كار رابداند همه دنيا را در اختيار خواهد داشت. اوكسي است كه نمي خواهد راه زندگي را تنها طي كند ." تنها راه نفوذ در مردم اين است كه با مردم درباره چيزي كه به آن علاقه دارند حرف بزنيم . فردا شايد بخواهيد كسي را تشويق كنيد كه برايتان كاري انجام دهد .قبل از اين كار اندكي مكث كنيد و از خود بپرسيد :" چطور مي توانم در اين شخص ميل به اين كار را ايجاد كنم؟" چنين سؤالي باعث مي شود بدون فكر به طرف موقعيتي هجوم نبريم وبيهوده در باره آرزوهاي خودمان حرف نزنيم. هنري فورد مي گويد:" اگر موفقيت فقط يك راز داشته باشد ، توان ديدن د نيا از چشم طرف مقابل وديدن مسائل از زاويه ديد اوست. بيائيد وقت خود را درباره مسائل ومشكلات خودمان هدر ندهيم . همان طور كه هنري فورد توصيه مي كند" بيائيد نقطه نظر ديگري را در نظر بگيريم و از زاويه ديد او به مسائل نگاه كنيم." به جاي تكيه روي خواسته هاي خود ، روي خواسته هاي ديگران تكيه كنيد. دنيا پراست از آدمهايي كه در فكر چنگ انداختن به همه چيز وفرصت طلبي براي خود هستند، بنابراين افراد اندكي كه در فكر خدمت به ديگران هستند ، سود فراواني به دست مي آورند ورقباي كمي هم دارند. يادتان باشد:" ابتدا در ديگران شوق انجام يك كار را برانگيزيد . كسي كه مي تواند اين كار را بكند دنيا را درچنگ خوددارد. كسي كه ندارد بايد اين راه را تك وتنها طي كند . قوانین طلایی موفقیت:چگونه از پله های ترقی و پیشرفت بالا رویم. _انسان قدرت نامحدود و اعجاب‌انگيزي دارد. از يك طرف قادر است براي خود آرامش، ثروت، سلامتي، شادی و موفقيت را فراهم كند. و از سوس ديگر به همان اندازه قدرت دارد خود را از داشتن آنها محروم سازد. بله واقعاً عجيب است ! مغز انسان می تواند به همان ميزان كه سعادت و خوشبختي را برایمان فراهم ساخته , بدبختي و فلاكت را نیز فراهم كند. جاي هيچ تعجبي نيست وقتي كه با مكانيزم فوق‌العاده ذهن و مغز خود آشنا مي‌شويم. _اولين و قویترین نيرو كه باعث پيشرفت و به اوج رسيدن ما مي‌شود ذهنيت مثبت نام دارد. و دومين نيرو كه موجب درجا زدن و عقب افتادن ما مي‌شود ذهنيت منفي نام دارد. بله!ذهنيت منفي قادر است ما را به راحتي در زماني كه در اوج هستيم به پايين کشیده, اسباب درد و رنج و بدبختی ما شود. _پدر فولر مردي سياهپوست و كشاورز بود كه با همسر و هفت فرزند خود در لويزيانا در يك مزرعه اجاره‌اي كار مي‌كرد. به علت فقر شديد فولر از پنج سالگي مشغول كار بروي زمين شد همانطور كه ديگر فرزندان خانواده مجبور به اين كار شدند اين خانواده 9 نفره فقر و بدبختي را به عنوان سرنوشتشان در زندگي پذيرفته، با آن كنار آمده بودن. مادر فولر زني فوق‌العاده بود و نمي توانست به هيچ وجه فقر و تنگدستي بچه‌هايش را قبول كند اين زن در تمام طول عمر خود با فقر و بيچارگي زندگي كرده بود ولي آن را قبول نداشت بنابراين تصميم گرفت فرزند خود فولر را در اين باره آگاه كند. مادر گفت: ما نبايستي فقير باشيم و هرگز نبينم كه بگويي خداوند خواسته ما فقير باشيم. ما فقير هستيم اما مسبب آن خداوند نيست. ما فقير هستيم چون پدرت نخواست كه ما پولدار شويم. من و پدرت در زندگي نخواستيم جز آنچه كه هستيم باشيم. كسي از ما دو نفر ميلي به ثروتمند شدن نداشت. سخنان مادر اثر خود را روي فولر گذاشت و در او علاقه و اشتياق زيادي براي ثروتمند شدن ايجاد كرد. فولر مدام به دنبال راهي مي‌گشت كه به قله‌هاي اوج، افتخار و ثروت برسد و راه آنرا يافت. تصميم گرفت كالايي را به فروش برساند. كالايي كه او براي فروش انتخاب كرد صابون نام داشت. او به مدت دوازده سال با همه توان و علاقه به اين كار ادامه داد. كارش اين بود كه به منزل تك تك افراد برود و با جلب نظرشان صابون را به آنان بفروشد. در يكي از اين روزها باخبر شد كه قرار است كارخانه صابون‌فروشي شهر را با قيمت 150000دلار در يك حراجي به فروش برسانند. كل پس انداز فولر در اين مدت دوازده سال 25000 دلار مي‌رسيد. به سراغ صاحب كارخانه رفت و او را متقاعد كرد كه ابتدا 25000 را بپردازد و مابقي آنرا در 10 روز آينده پرداخت كند و اگر موفق نشد 125000 دلار ديگر را تهيه كند 25000 دلار بيعانش را به عنوان زيان به نفع صاحب كارخانه ضبط شود. فولر در طول مدت كارش اعتماد و اطمينان زيادي كسب كرده بود . تجار، مغازه‌داران و شركت هاي مختلف نسبت به وي نظر مساعد داشتند. به آنان سر زد و مبالغي به عنوان قرض گرفت. مي‌دانيد در سالهاي آتي فولر به چه چيزهايي دست يافت؟ در سالهاي بعد او صاحب 7 كارخانه و شركت ديگر شد. فولر بعدها گفت: من هدف خود را به خوبي مي‌دانستم و دائماً به دنبال راه تصاحب آن بودم و كاملاً موفق شدم. فولر زماني كه كارش را شروع كرد از اغلب ما پايين‌تر بود و امتيازات پاييني داشت اما او هدفي بزرگ براي خودش انتخاب كرد و براي رسيدن به آن بدون ساعتي وقفه شبانه‌روز تلاش كرد و سرانجام به آنچه كه مي‌خواست رسيد. موفقيت از آن كساني میشود كه ابتدا مي‌دانند چه مي‌خواهند يعني داراي هدف مشخصی هستند و سپس با ذهنيت مثبت برای رسیده به هدف والای خود برنامه ریزی کرده دست به اقدام عملی می زنند و مدام برنامه ریزهای خود را بررسی کرده تا در صورت نیاز با انعطاف پذیری که دارند آنرا تغییر داده, تمام تلاش خود را مي‌كنند و اگر نشد پشتکار به خرج می دهند. _ شاید نام سرهنگ ساندرز مبتکر مرغ های کنتاکی در سراسر جهان را شنیده باشید در ابتدا او تنها فرمول پخت خوشمزه مرغ را با یک ماشین کهنه در اختیار داشت تصمیم گرفت به رستوران ها سر بزند ولی هر روز دست از پا درازتر بر می گشت.می دانید که او به چندمین رستوران که سر زد موفق شد.10تا.یا 20 تا.یا نکنه 100 تا؟بله درست می خوانید او به1002 رستوران در تمام شهرها رفت و شبها از بی پولی با اینکه 66سال از عمرش می گذشت در ماشینش می خوابید تا بالاخره موفق شد یک امپراطوری عظیمی را پایه گذاری کند ما با سعي و كوشش چيزي را از دست نمي‌دهيم بلكه چيزي را به دست مي‌آوريم. بدانيم كه موفقيت اتفاقي نيست و پشت هر موفقيتي روزهاي و سالها تفكر، برنامه ريزي و تلاش نهفته است. _ یا حتما می دانید که ادیسون پس از 9999بار آزمایش بالاخره در باره 10000موفق شد. _ و یا نام والت دیسنی را شنیده و حتما کارتون های زیبایش را بخاطر دارید.او برای این موفقیت365بار پشتکار بخرج داد تا موفق شد دنیایی رویایی برای کودکان بسازد. _ و یا..... _


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک