بهترین راه رسیدن به آرامش یگانگی با معبود خود و ایمان به اوست (تعادل=عدالت)
استعداد تله کینزی خصیصه ای است که شخص را قادر می سازد تا از طریق آن بر اشیاء مختلف اثر گذاشته یا انها را به حرکت در آرد برای استعداد یابی لازم است تمریناتی را انجام دهیم . بعد از تمرکز باید فکر واراده خود را متوجه شیء کنیم رمز موفقیت در این تمرین تقویت اراده وشدت خواسته است . 
 
  تمرین اول 
 
در اتاقی نیمه تاریک بنشینید و لیوانی را در مقابل خود به فاصله 50 تا 90 سانتی متر قرار دهید سپس یک برگ کاغذ نازک با ابعاد 15+15 یا 20+20 را روی لیوان قراردهید انگاه در حالی که در ارامش کامل قرار دارید تمام توجهتان را روی کاغذ متمرکز کنید و بشدت اراده کنید که کاغذ روی لیوان حرکت کرده روی زمین بیفتد . باید لیوان و کاغذ در مقابل باد یا نسیم قرار نگیرد یا بازدم شما وقوع پدیده را کمک ننماید . در صورت موفقیت در تمرین می توانید بجای کاغذ از مقوایی به همان اندازه استفاده نمایید.
 
   تمرین دوم 
 
یک یا چند عدد چوب کبریت را روی میز مقابل خود بریزید سپسدر حالی که خود را به فاصله 20 تا 40 سانتی متر بالا ی آن قرار دهید با حرکت دادن دستهای خود از همان فاصله چوب کبریتها را به حرکت در اورده روی زمین میریزید . باید توجه داشته باشید که موفقیت در این عمل بستگی به شدت تمرکز و اراده شما دارد نه جهد وکوشش ظاهری. هر گاه موفق به حرکت در اوردن چوب کبریت ها شدید آنوقت می توانید اشیاء سنگینتری مثل قوطی کبریت خودکار و.... در تمرینات استفاده کنید.
   
  تمرین سوم 

یک سوزن ته گرد یا یک سوزن معمولی را در مقابل خود به فاصله 40 تا 70 سانتیمتری قرار دهید انگاه در حالی که در ارامش کامل قرار دارید فکر و نگاه خود را روی شیء مورد نظر تمرکز داده و با یک قصد و نیت درونی اراده می کنید که ان شیء مورد نظر خم میشود باید این احساس را در خود تقویت کنید که نیرویی از چشمان شما بطرف شیء ساطح می شود و عنقریب شیء مورد نظر خم خواهد شد.  
 
  ملاحضات دیگر 
 
در هیچ یک از تمرینات اصراری برای موفقیت نداشته باشید بلکه بعد از قرار گرفتن در شرایط تمرین حدوث پدیده را از طریق یک حس و تحریک درونی منتظر باشید.چون پدیده حرکت نیروی عصبی زیادی را به مصرف می رساند.  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت 15:38  توسط ARAM  |